REGULAMIN

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY
1. Postanowienia ogólne
1.1 Właścicielem agencjaalfa.pl jest:
      F.H.U. „Alfa” s.c. Krzysztof Zacharczyk, Paweł Zacharczyk
      38-700 Ustrzyki Dolne, ul Sikorskiego 4
      NIP 6891140911
      Zwanym dalej jako agencjaalfa.pl

1.2 Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8.00-16.00, Sobota 9.00-12.00

1.3 Niniejszy regulamin określa:
 • ogólne warunki współpracy;
 • zasady wykonywania kalkulacji;
 • zasady akceptacji projektów;
 • zasady przyjmowania zleceń;
 • zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
 • warunki reklamacji;
 • zakres odpowiedzialności

2. Warunki korzystania z usług.
2.1. Korzystanie z usług agencjaalfa.pl oznacza pełna akceptację regulaminu / ogólnych warunków współpracy oraz akceptację ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

3. Kalkulacje.
3.1 Kalkulacje wykonywane są do 7 dni roboczych od daty złożenia zapytania ofertowego.
3.2. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, koszty techniczne oraz koszt przygotowania projektu.
3.3. Jeżeli w kalkulację nie jest wliczony koszt przygotowania projektu - minimalna cena przygotowania projektu to 30 PLN, która jest doliczana automatycznie.
3.4. Koszt przygotowania projektu ustalany jest indywidualnie z klientem i może wzrosnąć w zależności od czynności narzuconych przez klienta przy jego przygotowywaniu.
3.5. Podane w kalkulacji ceny są cenami BRUTTO.
3.6. Kalkulacja jest ważna 14 dni od daty przesłania przez agencjaalfa.pl

4. Zasady akceptacji projektów.
4.1. Gotowe projekty graficzne prosimy przesyłać w skali 1:1 w formacie CorelDraw v.14 lub niższa, tekst zapisany w krzywych lub spłaszczony, preferowane pliki formatu PDF, JPG, TIF w rozdzielczości 300 DPI.  Dla wydruków wielkoformatowych powyżej 2 m2 rozdzielczość 72 DPI. projekty do druku powinny być przygotowane w przestrzeni kolorystycznej CMYK z zastosowaniem profilu kolorów: Coated fogra 39 (ISO 12647-2:2004)
4.2. Termin realizacji projektu to 1-14 dni roboczych w zależności od stopnia skomplikowania oraz ilości poprawek klienta.
4.3. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych - wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze oraz jego kalibracji.
4.4. agencjaalfa.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Klienta.
4.5. agencjaalfa.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.

5. Zasady przyjmowania zleceń.
5.1  Zlecenia złożone po godz: 11.00 realizowane będą od kolejnego dnia roboczego.
5.2. Do przygotowania projektu należy przesłać w formie elektronicznej wszystkie niezbędne materiały: teksty, grafiki, zdjęcia itp., które pomogą w przygotowaniu projektu.
5.3. Zamówienie kierowane jest do realizacji po wpłacie i akceptacji plików do druku, w przypadku płatności przelewem po akceptacji plików.
5.4. Płatność przelewem dostępna tylko dla jednostek budżetowych, organizacji użytku publicznego, szkół, uczelni, stowarzyszeń oraz firm prywatnych po opłaceniu conajmniej 3 faktur gotówką lub kartą i uzyskaniu kredytu kupieckiego.
5.5. Zamówienia można składać osobiście w siedzibie firmy lub drogą mailową na adresy biuro@agencjaalfa.pl lub info@agencjaalfa.pl
5.6. Po akceptacji projektu zlecenia realizowane będą od 1 do 14 dni roboczych w zależności od rodzaju zamówionego produktu.

6. Dane do przelewu.

F.H.U. „Alfa” s.c. Krzysztof Zacharczyk, Paweł Zacharczyk
ul. Sikorskiego 4, 38-700 Ustrzyki Dolne
Nr konta bankowego: 74 1090 2590 0000 0001 3015 6563

7. Koszt wysyłki
7.1. Koszt wysyłki jest ustalany indywidualnie w zależności od wielkości zamówienia, ilości wydruków oraz ciężaru przesyłki.

8. Warunki zgłoszenia reklamacji.
8.1 Reklamację może złożyć każdy klient, który zrealizował zamówienie.
8.2. Reklamacje można złożyć osobiście w siedzibie firmy lub elektronicznie na adresy biuro@agencjaalfa.pl; info@agencjaalfa.pl
8.3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest zwrot zamówionego towaru / nakładu.
8.4. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
8.5. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
8.6. Reklamacje można złożyć do 5 dni od dnia odbioru zamówienia. Po tym czasie reklamacja nie będzie rozpatrywana.
8.7. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
8.8. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od obrazu przedstawionego w projekcie.
Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-5% odstępstw w zamówieniu.

9. Zakres odpowiedzialności
9.1 agencjaalfa.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
 • wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści dostarczonych przez klienta;
 • wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym;
 • wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
 • opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy zewnętrzne: kurierzy, dostawcy materiałów i półproduktów;
 • opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych (wyższych) niezależnych od agencjaalfa.pl: np. awaria sprzętu, awaria sieci elektrycznej, klęski żywiołowej itp.;
 • opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych / plików / materiałów przez klienta;

10. Postanowienia końcowe.
10.1. Złożenie zamówienia w agencjaalfa.pl oznacza akceptację regulaminu i ogólnych zasad współpracy.
10.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.
10.3. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.agencjaalfa.pl